fbpx

Која општина е најатрактивна за основање бизнис, а каде има најмногу затворени фирми?

Според податоците добиени од компанијата Таргет Груп ДОО од Скопје, дознаваме дека во периодот од 1.1. 2014 до 31.3. 2019 година во земјава егзистирале вкупно 41951 субјект....

Локалните маркети со милионски приходи

Во однос на локалните ланци на маркети, 25 од нив имаат остварено вкупно 161 милиони евра во 2017 и 167 милиони во 2018 со раст од 3%...

Трендови на малопродажбата во 2019/20 година

Секторот за малопродажба е со сигурност презаситен, големиот број на маркети кои секојдневно се отвораат низ целата територија на државата се дел од агресивната стратегија на компаниите...

Во која банка новооснованите компании (стартапите) најчесто отворале сметки?

Регистрацијата на новиот бизнис, освен со Централниот регистар, е поврзана и со деловна банка каде што е потребно да се отвори првата жиро-сметка на фирмата. Изборот најчесто...
-реклама- -реклама-
-реклама-