Капитализмот се основа на профитниот принцип каде во сите компании постои генерално една дистинкција на луѓето кои се инволвирани, на сопственици и вработени, односно индивидуи кои го влечат главниот профит и други кои го продаваат сопственото време за плата. Подемот на претприемништвото ги насочува сите кои работат за плата да бараат начин како да бидат дел од групата која го влече профитот за на крајот доколку не се оствари некоја измена, сите индивидуалци да бидат компании самите за себеси во свет каде компаниите ќе го изгубат своето значење.

Како недостигот од вработени ќе придонесе за управувањето на бизнисите? Дел I

Кои се причините за високиот недостиг на квалитетен работен кадар и како ќе дојде до промена на бизнис моделите со цел да дојде до ретенција на истиот?

Сопствениците не се подготвени да дадат дел од уделот односно воопшто не размислуваат на отстапување на дел од профитот за мотивација на вработените, до степен кој ќе овозможи приватно продуктивен живот а со тоа и професионално продуктивен живот. Периодот во кој едни се сопственици а други само вработени со сигурност се прикажува како нефукнционален.

Сепак во предложениот бизнис модел е обработено за кои индивидуи е потребно да се вклучени во сопствеништвото бидејќи не секогаш би можело да ги даде потребните резултати.

Решение: Промена на начинот на водење на компаниите

Под претпоставка дека компанијата го има потенцијалот и можноста да привлече квалитетни индивидуалци кои имаат можност да ги исполнат високите светски стандарди на работење, на повидок е еден долг и тежок процес на промена на компаниите, кој всушност комплетно ќе го промени и начинот на структуирање и водење на бизнис. Едноставно повеќе ниту една квалитетна индивидуа нема желба да го помине сопствениот живот исполнувајќи туѓи цели и замисли како и остварување на профит за други индивидуи. Се повеќе се нагласува “работењето за себе наместо за други”.

Единствено логично решение е промена на концептот на водење на компании. Повеќе е неефикасно за самите компании да луѓето инволвирани бидат поделени на сопственици и вработени, бидејќи така се губат квалитетните вработени а остануваат тие кои само “слепо” следат наредби и исполнување на задачи. Голема е веројатноста да компаниите кои имаат строга поделба на сопственици и вработени во следната декада доживеат сериозен неуспех.

Промената ќе се забележи во следните сегменти:

  • Вклучување на вработените во сопственичката структура
  • Креирање на организациска култура на континуирано учење
  • Креирање на план за континуирано унапредување
  • Зголемување на учеството на нематеријални бенефиции

Бидејќи првиот сегмент е со најголемо значење истиот ќе биде образложен. Вклучување на вработените во сопственичката структура на промени всушност е и најтежок за имплементација, бидејќи побарува најголема “жртва” од страна на сопствениците на компаниите, а дополнително за економии како Македонската е толку револуционерен што не може да се очекува голем исчекор во следната декада. Едноставно, наместо да ја имаат цела компанија за себе, дел од неа споделуваат со вработените со што би овозможиле многу поквалитетен живот и подобар работно/приватен баланс.

Ова е главната разлика од досегашните бизнис модели, кои во сопствеништвото се поделени на вработени и сопственици и со сигурност станува сериозно неодржливо. Секогаш ќе има хиерархиска структура, во која ќе има водачи и тие кои ја движат целата компанија, но истото не посочува дека и целокупниот профит на компанијата треба да го “влечат”, бидејќи на таков начин само предизвикуваат незадоволство и пад на продуктивноста кај сите останати. Од друга страна, кога повеќе вработени би имале дел од “колачот”, значајно би се изменил начинот на управување, носењето на квалитетни одлуки и зголемување на продуктивност, бидејќи во таква една структура сите работат за збогатување на компанијата но и збогатување на самите себе си. Наместо еден или мала група да одлучува неограничено, ќе одлучуваат повеќе за доброто на сите во компанијата.

Всушност овој концепт на работење не е нов во светот, бидејќи компаниите во Сiликонската Долина веќе го применуваат. Приближно сите “Start-Up” компании работат на начин што за сите стратегиски активности и клучни вработени овозможуваат учество во сопспстеништовот, кое ја осигурува нивната лојалност и висока продуктивност во замена за идни повисоки приходи.

Подготвил, Сергеј Зафировски

©Analitika.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.


ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

Ве молиме внесете го вашиот коментар!
Ве молиме внесете го вашето име овде