fbpx
Почетна АНАЛИЗИ Кои се македонските „газели“ - во земјава има 284 брзорастечки компании

Кои се македонските „газели“ – во земјава има 284 брзорастечки компании

Овие брзорастечки компании таканаречени “газели“ коишто ги зголемиле приходите од работењето по најмалку 20% последните три години, лани инкасирале вкупно 1,65 милијарди евра приходи, направиле профит од 207,8 милиони евра, а вработуваат вкупно 22.509 луѓе, а Таргет Груп за првпат во земјава обработува и објавува една ваква анализа.

Газелите се многу брзи животни коишто може да развијат брзина на движење и до 100 km/h, но во бизнис светот важат за синоним за најбрзорастечки компании. Иако има различни дефиниции за тоа колку голема треба да биде една компанија и колкави стапки на раст на приходите треба да има за да се смета за “газела“, филтерот којшто би бил најсоодветен на македонската економија, а тоа е минимум 20% раст на приходите последните три години до ниво поголемо од 250 илјади евра, покажа дека во земјава има 284 такви фирми со карактеристики на “газели“. Но, сепак такви се само 0,5% од вкупниот број на деловно активни фирми во земјава, што значи дека “газели“ има по една меѓу 200 други компании.

Сите заедно, минатата година направиле обрт од 1,65 милијарди евра, профит од 207,8 милиони евра и имале вкупно 22.509 вработени што е само 3,8% од вкупниот број на вработени во приватниот сектор. Приходите лани им се зголемени за 60% споредено со 2017 година, добивката пораснала за 259% додека пак бројот на вработени за 27%.

Најголем дел од нив, односно 222 се мали компании коишто имаат обрт до два милиони евра и најмногу 50 вработени, 36 “газели“ се средни по големина со обрт од два до 10 милиони евра и до 250 вработени, и 26 се големи компании.

Ако се анализираат секторите во коишто компаниите најбрзо правеле пари во земјава последните три години, произлегува дека најмногу “газели“ се изродиле во секторот товарен патен транспорт, и тоа 29 компании што се занимаваат со оваа дејност. Потоа следува компјутерско програмирање каде што има вкупно 13 најбрзорастечки компании; изградба на станбени и нестанбени згради со девет фирми; а исто толку и ресторани и објекти за подготвување и послужување храна; и неспецијализрани продавници за трговија на мало, главно со храна и пијалаци. Останатите сектори каде што има најмногу газели се неспецијализирана трговија на големо со осум компании; по седум во дејностите коцкање и обложување; во производство на горна облека; и друга трговија на мало во продавници.

Најбрзите 20 газели во Македонија

Најголем раст на приходите последните три години прикажа компанијата за трговија на гас, ТЕ – ТО ГАС ТРЕЈД. Почнувајќи со приходи од само 2,5 илјади евра во 2015, со годишни стапки на раст од 140% во 2016, па зголемување за дури 240 пати во 2017 година, и раст од 13 пати во 2018 година, достигна до приходи од 19,5 милиони евра лани. Добивката на компанијата за лани изнесува 270 илјади евра, а иако газелите се карактеристични како извор на најмногу работни места во економијата, во оваа компанија лани биле вработени само двајца.

Втората компанија на оваа ранг листа, според растот на приходите, исто така е од енергетскиот сектор. Тоа е МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ, друштво за производство на електрична енергија, со седиште во Скопје. Со приходи од само 23 денари во 2015 година, прикажувајќи раст од 3.269 пати во 2016, 334 пати следната година, па 40% лани, достигнува до приходи од околу 570 илјади евра. Оваа компанија пак, воопшто нема вработени.

Со вкупни приходи од околу еден милион евра лани, следна на листата е компанијата ВИКТОРИ ФООД од Демир Хисар којашто се занимава со одгледување на повеќегодишни посеви. Во 2016 година, оваа компанија ги зголемила приходите за два и пол пати, потоа во 2017 година остварила најголем скок од 135 пати споредено со годината претходно, а лани бележи раст од 57%.

Потоа следува градежната компанија ВЕЛ СИТИ ГРУП од Велес што се занимава со изградба на станбени и нестанбени згради. Со приходи од само 56 денари во 2015 година, лани оваа компанија направила обрт од два милиони евра и добивка од околу 600 илјади евра. Има вработено тројца.

Петта на листата најбрзорастечки компании е странската инвестиција во фабриката за електрична и електронска опрема за возила во Охрид, КОСТАЛ. До приходите од 23,4 милиони евра лани, доаѓа преку високи стапки на раст од 168.570 пати во 2016 година кога и почнува со производство, потоа 62 пати во 2017 година и 182% лани. Компанијата има вкупно 258 вработени.

Во првите 20 најбрзорастечки компании во земјава се рангирани и друштвото за авиопревоз СИС АВИАТИОН; уште една странска инвестиција лоцирана во технолошко индустриската развоја зона во Прилеп, компанијата ИНЈЕЦТИОН МОУЛДИНГ, односно фабриката АКОМПЛАСТ; друштвото за трговија МЕТРО ХОЛДИНГ од Скопје; потоа, компанијата за производство на горна облека МФА ТРЕЈДИНГ од Штип; а првите десет се заокружуваат со подружницата на бугарската компанија за произвдоство на електрилна енергија, СОЛАРПРО ХОЛДИНГ од Софија.

Останатите десет на оваа ранг листа ги опфаќаат компанијата за техничко испитување и анализа на моторни возила МОТО АМЕРИТ од Скопје; компанијата за товарен патен транспорт од Кочани, АВТО – СЕЛ; странската инвестиција во ТИРЗ Тетово, ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН којашто е и најголема компанија меѓу овие 20 со приходи од 51,4 милиони евра, добивка од 2,2 милиони евра и најголем број на вработени, вкупно 1.325 луѓе.

Потоа следува компанијата за трговија со моторни горива БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ од Скопје; компанијата од дејноста на коцкање и обложување БЕТ ТУ МАР; потоа компанијата за трговија на големо со месо БАЈКА ФАБУЛА од Скопје; компанијата за неспецијализирана трговија на големо, ПРЕМИУМ АГС од Скопје, па компанијата за трговија со дрва, градежен материјал и санитарна опрема, АЛБАТРОС НАМИ од Скопје. Првите 20 најбрзорастечки ги заокружуваат една компанија од струмица за трговија на големо со текстил, ДИАНИТА; и компанијата ПОЛЕТ ШПЕД од Тремник, неготинско.

Првите 20 најбрзорастечки компании имаат вкупен обрт од 170,4 милиони евра за 2018 година, што е десеттина од вкупните приходи на сите “газели“, оствариле добивка од 4,2 милиони евра, а имаат вработено 2.103 луѓе. Интересно е што најголем дел од нив, односно дури 12 “газели“ вработуваат помалку од 10 луѓе во своите компании.

Доколку сакате да ја погледнете листата на 20 Најбрзорастечки компании присинете тука – Аналитика 20 Најбрзорастечки компании!

Што се “газели“?

Основната дефиниција за компанија “газела“ е таа да има раст на приходите од најмалку 20% годишно во текот на последните четири години, што значи дека во анализираниот период, приходите би биле најмалку дуплирани. Основниот филтер за учество во оваа база на компании е приход од најмалку еден милион евра во првата година.

Оваа идеја прв пат ја воведува економистот Дејвид Бирч во некои свои рани студии за вработување и го претстави концептот пред пошироката публика во неговата книга „Создавање работни места во Америка“ од 1987 година: Како нашите најмали компании вработуваат најмногу луѓе. Тој потенцира дека малите компании се најголемите креатори на нови работни места во економијата, проценувајќи дека “газелите“ сочинувале 4% од сите американски компании, но учествувале со 70% во создавањето на сите нови работни места.

Сепак, дефиницијата за “газела“ се прилагодува на соодветните економии, па така во нашиот случај, за такви се сметаат компаниите што имаат раст на приходите од најмалку 20% годишно во текот на последните три години, а лимитот на приходите е најмалку 250 илјади евра.

Анализа на податоци: Таргет Груп

Новинарска обработка: A.J

Напомена: Таргет груп ја поседува листата на сите 284 компании брзорастечки компании „газели“, а доколку сакате да ја добиете може да не исконтактирате на следниот број 02/3117-100.

Топ 20Име на компанијаПриходи 2018Раст 2016Раст 2017Раст 2018Вкупен раст (2016 - 2018)
1ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД ДООЕЛ 1,200,950,875 140%23985%1240%322736%
2МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО 35,115,504 326843%33342%40%46598%
3 ВИКТОРИ ФООД увоз-извоз ДООЕЛ 60,462,726 151%13478%57%21169%
4 ВЕЛ СИТИ ГРУП ДОО 122,517,886 1076752%9260%117%20217%
5КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 1,438,114,749 16856998%6192%182%17673%
6ДСИС АВИАТИОН ДООЕЛ 423,788,511 69%1646%530%10901%
7ИНЈЕЦТИОН МОУЛДИНГ ПРИЛЕП ДООЕЛ 32,750,381 271952% 1165% 112% 2581%
8МЕТРО ХОЛДИНГ ДОО 104,866,034 767% 1165% 58% 1899%
9МФА ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ 80,957,240 93% 952% 85% 1848%
10СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - подружница во Република Македонија 299,305,359 110% 755% 127% 1843%
11МОТО АМЕРИТ ДООЕЛ 28,301,839 65% 1017% 70% 1800%
12АВТО-СЕЛ ДООЕЛ 121,895,360 139% 714% 117% 1667%
13ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 3,160,620,970 90880% 703% 84% 1377%
14БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ 719,743,590 209% 1078% 22% 1334%
15БЕТ ТУ МАР ДООЕЛ 1,891,252,472 28% 462% 116% 1116%
16БАЈКА ФАБУЛА ДООЕЛ 34,866,040 137% 471% 97% 1022%
17ПРЕМИУМ АГС ДОО 76,937,120 68001% 308% 161% 967%
18АЛБАТРОС НАМИ ДОО 64,433,782 157% 455% 89% 951%
19ДИАНИТА ДООЕЛ 470,121,639 72% 625% 42% 932%
20ПОЛЕТ ШПЕД ДООЕЛ 113,519,335 30% 163% 291% 928%

©Analitika.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

ПРЕПОРАЧАНИ

Обраќање до бизнис заедницата

©Analitika.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Преработувачка индустрија – колку пари се вложуваат во материјални средства?

Според податоците на „Таргет Груп“ јасно е дека најголем процент од големите фирми од преработувачката индустрија се во странска сопственост или се менаџирани од...

Колкави плати исплаќаат фирмите од преработувачката индустрија?

Компании кои имаа најголем број на вработени, котираат високо и според трошоците за вработените, но тоа не значи дека се вбројуваат и во групата...

Кои се водечките бугарски компании во Македонија ?

Најголем годишен раст на добивката прикажале компании од автомобилскиот сектор, финансиите и дејноста со трговија и услуги. Најголем приход пак прикажала компанија...

Колкав е бројот на компании во Скопје чија главна дејност е програмирање?

Во 2019 главниот град се основале 115 компании за програмиање,а згаснале 31 со што бројот на деловно активни компании чија главна...

УЈП поништила решенија „тешки“ 7 милиони евра затоа што паднале на Управен суд

Намерно, од незнаење но и поради грешки, македонските стопанственици сакале да „скријат“ речиси 43 милиони евра данок , покажуваат податоците на Управата...

Скопје рекордер по дивоградби – регистрирани 226, Липково има 68 од кои 63 се објекти за домување

Куќи, деловни објекти, доградби, надградби но и цели згради во земјава се дивоградби - се граделе без одобрение. Институциите калкулираат дека...

Германските фирми во земјава прават бизнис од половина милијарда евра

Во земјава има 322 компании со германски капитал. Нивниот бизнис лани вреди половина милијарда евра, направиле профит од 21,8 милиони евра а...

Кои државни и приватни фирми во Скопје вработуваат најмногу?

Јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост се најголеми работодавачи на територија на град Скопје. Ова го покажува анализата на...

Кои се македонските „газели“ – во земјава има 284 брзорастечки компании

Овие брзорастечки компании таканаречени “газели“ коишто ги зголемиле приходите од работењето по најмалку 20% последните три години, лани инкасирале вкупно 1,65...
error: Content is protected !!