Петте најпрофитабилни ИТ компании

ИТ индустријата во Македонија константно е во раст сите изминати години. Младите се повеќе се насочуваат кон оваа област, постарите се преквалификуваат, странски компании отвораат свои претставништва на ИТ компании во нашата земја. Во морето на успешни домашни и странски компании во ИТ секторот ги аналзираме петте кои оствариле најголемa добивка минатата година.

На прво место по профит се најде Сивус со 216.5 милиони денари во минатата година, на второ Интерворкс со 104.1 милиони денари, следуваат Некст сенс со 39.1 милиони денари, И-продуктс со 35.3 милиони денари и Ендава со 35.2 милиони денари. Во вкупен износ профитот на овие пет компании е околу 430 милиони денари или околу 7 милиони евра. Интересно е што првиот по профит Сивус има дупло поголем профит од второ рангираниот Интерворкс, и вкупен профит речиси еднаков на збирот од останатите четири заедно.

Заедичко за овие компании е што сите имаат зголемување на вкупните приходи, расходи и добивка во споредба со 2017 годинаа. Најмногу пораснале приходите на треторангираниот по профит Некстсенс за 58.5%, а најмал раст има на приход од 24% има прворангираниот по профит Сивус. Од останатите Интерворкс е со раст од 54%, Ендава со 48%, И-продктс со 38%. Најголем раст на расходи има И-продуктс со речиси 70%, следуваат Некст сенс со 58%, Ендава со 43.4%, Интерворкс со 30.4% и Сивус со најмал раст на расходи од 25% што е еден параметар кој многу влијае за профитабилноста на една компанија а во случајот најпрофитабилна во ИТ индустријата во Македонија.

Растот на добивка во споредба со 2017 година е посебно интерес имајќи го во предвид рангирањето на првите пет по профит. Најголем раст на профит има Ендава со раст од 105.2 или дупло го зголемиле профитот кој бил околу 17 милиони во 2017 година. Интерворкс имал раст на добивка од 91% во 2018 година што е речиси дупло од профитот во 2017 година кој изнесувал 54.5 милиони. Некст сенс имал раст на профит од 61.5% во споредба со 2017 година, Сивус 37% и И-продуктс со 16%.

ИТ компанијаПриходи 2018 (милиони денари)Расходи 2018 (милиони денари)Добивка 2018 (милиони денари)
Сивус1.209.5984.7216.5
Интерворкс239.8123.7104.1
Некстсенс459.9416.339.1
И-продуктс75.135.835.3
Ендава405.1364.235.2

Заклучок

Анализата на најпрофитабилните пет компании по расходи, приходи и добивка води кон неколку заклучоци. Прво, најпрофитабилните пет компании во ИТ секторот бележат стапки на раст кои кореспондираат со светските трендов на раст на компаниите од овој бизнис. Второ, се работи за компании и во блиска иднина може да се очекува дека ќе бележат стапки на раст на профит, кои можеби ќе бидат со помал интензитет на раст во зависност колку години функционира компанијата, колку е иновативна и во која фаза на развој се наоѓа. Трето, самиот факт дека се работи за најбрзорастечка индустрија ќе допиринесе и во иднина отворање на нови компании кои ќе се потенцијална конкуренција на постоечките ИТ компании. Четврто, горенаведените бројки кои говорат за поголеми стапки на раст на профит како кај Ендава (петто место по добивка) и Интервокс (второ место по добивка) можат да бидат показател дека наредните години ќе има ротирања во првите позиции на најпрофитабилните пет или десет компании во ИТ индустријата. Сепак, иднината е многу динамична и непредвидлива, посебно во ИТ индустрија и бројките најдобро ќе ни ја раскажат приказната и наредната година.

Подготвила, Марта Куковска

©Analitika.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.


ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

Ве молиме внесете го вашиот коментар!
Ве молиме внесете го вашето име овде