fbpx
Почетна ТЕРМИНОЛОГИЈА Oпортунитетните трошоци – цена на пропуштената можност

Oпортунитетните трошоци – цена на пропуштената можност

Во секојдневното работење и живеење луѓето најчесто се наоѓаат пред предизвикот да го изберат најдобриот начин да реализираат одредена активност. Со оглед на тоа дека ресурсите се релативно ограничени, а можностите за искористување на тие ресурси се многубројни, изборот на најдобар начин кој би донел и најдобар принос е особено значаен, а во исто време и тежок и ризичен.

Така, на пример, одредено лице кое поседува 500.000 денари може да донесе одлука да ги вложи нив како депозит во банка и за тој депозит да добие одредена камата, да ги вложи во некој инвестициски проект и да оствари одреден принос од вложените средства, да ги вложи во хартии од вредност кои би му носеле одредена камата или би му овозможиле сопственички удел во компанијата во која ги вложил средствата, како и можноста дека овие средства може да ги потроши на патување или на лично надградување што би му донеле лично задоволство, унапредување и сатисфакција.

Бидејќи можностите се многу, а реурсите се ограничени, потребно е да се направи најдобар избор како да се искористи ограничениот ресурс. Со избирањето на една можност автоматски се испуштаат другите алтернативи. За да се утврди цената на пропуштената можност во економијата се пресметуваат т.н опортунитетни трошоци.

Опортунитетните трошоци го претставуваат изгубениот принос кој би се остварил од алтернативната употреба на ресурсите. Во ситуација кога имаме можност за избор помеѓу повеќе алтернативи за искористување на одреден ресурс, опортунитетниот трошок претставува најдобрата алтернативна употреба на ограничениот ресурс.

Опортунитетните трошоци се значајна економска категорија која има важно влијание во деловното работење и одлучување. Така, на пример, кога компанијата треба да одлучи дали да се започне со одредена инвестиција и колку би чинел тој потфат, значајна улога во самото одлучување имаат опортунитетните трошоци кои треба да се вкалкулираат и во вкупните трошоци на инвестицијата.

Но, опортунитетните трошоци, освен како трошок кој ги зголемува вкупните трошоци на инвестицијата, може да се гледаат и како цена на инвестицијата. Бидејќи опортунитетните трошоци се врзуваат за најдобрата алтернативна употреба на ограничениот ресурс, тие може да бидат и цена која треба се постигне со избраната алтернатива. Така, доколку компанијата одлучува дали парите да ги вложи во одредена инвестиција, а при тоа има алтернатива тие пари да ги вложи во банка и за нив да добива камата која е извесна и сигурна, тогаш компанијата како најниска цена или принос од инвестицијата треба да ја постави каматата која би ја добила доколку парите ги вожи како депозит во банка, зголемена за одреден процент на ризик со оглед на тоа дека инвестицијата е поризично вложување од вложувањето на депозит во одредена банка.

На овој начин, опортунитетните трошоци претставуваат важна економска категорија која освен што влијае врз вкупните трошоци на компанијата, може да послужи и за поставување критериум за прифаќање или одбивање на одредена алтернатива.

©Analitika.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

ПРЕПОРАЧАНИ

Обраќање до бизнис заедницата

©Analitika.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Преработувачка индустрија – колку пари се вложуваат во материјални средства?

Според податоците на „Таргет Груп“ јасно е дека најголем процент од големите фирми од преработувачката индустрија се во странска сопственост или се менаџирани од...

Колкави плати исплаќаат фирмите од преработувачката индустрија?

Компании кои имаа најголем број на вработени, котираат високо и според трошоците за вработените, но тоа не значи дека се вбројуваат и во групата...

Кои се водечките бугарски компании во Македонија ?

Најголем годишен раст на добивката прикажале компании од автомобилскиот сектор, финансиите и дејноста со трговија и услуги. Најголем приход пак прикажала компанија...

Колкав е бројот на компании во Скопје чија главна дејност е програмирање?

Во 2019 главниот град се основале 115 компании за програмиање,а згаснале 31 со што бројот на деловно активни компании чија главна...

УЈП поништила решенија „тешки“ 7 милиони евра затоа што паднале на Управен суд

Намерно, од незнаење но и поради грешки, македонските стопанственици сакале да „скријат“ речиси 43 милиони евра данок , покажуваат податоците на Управата...

Скопје рекордер по дивоградби – регистрирани 226, Липково има 68 од кои 63 се објекти за домување

Куќи, деловни објекти, доградби, надградби но и цели згради во земјава се дивоградби - се граделе без одобрение. Институциите калкулираат дека...

Германските фирми во земјава прават бизнис од половина милијарда евра

Во земјава има 322 компании со германски капитал. Нивниот бизнис лани вреди половина милијарда евра, направиле профит од 21,8 милиони евра а...

Кои државни и приватни фирми во Скопје вработуваат најмногу?

Јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост се најголеми работодавачи на територија на град Скопје. Ова го покажува анализата на...

Кои се македонските „газели“ – во земјава има 284 брзорастечки компании

Овие брзорастечки компании таканаречени “газели“ коишто ги зголемиле приходите од работењето по најмалку 20% последните три години, лани инкасирале вкупно 1,65...
error: Content is protected !!