fbpx
Почетна АНАЛИЗИ COVID-19: МОЖНОСТ ИЛИ БАРИЕРА ЗА ЕКОНОМИИТЕ ВО РАЗВОЈ (ЧЕТВРТ ДЕЛ)-ПРОФЕСИОНАЛНИ МЕНАЏЕРСКИ ТИМОВИ...

COVID-19: МОЖНОСТ ИЛИ БАРИЕРА ЗА ЕКОНОМИИТЕ ВО РАЗВОЈ (ЧЕТВРТ ДЕЛ)-ПРОФЕСИОНАЛНИ МЕНАЏЕРСКИ ТИМОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СОСТАВЕНИ ОД ПОВЕЌЕ КОМПАНИИ

Изработено од: Инсајдер ИД | Автор: Сергеј Зафироски (sergej@insider.mk) | Дата: 22.04.2020
Анализата е изработена од консултантите на Инсајдер ИД, секое копирање или преземање (на цела или дел) без претходна писмена согласност е забрането. За повеќе информации или барање за преземање контакт на електронската адреса info@insider.mk.

ПРОФЕСИОНАЛНИ МЕНАЏЕРСКИ ТИМОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СОСТАВЕНИ ОД ПОВЕЌЕ КОМПАНИИ

Активноста која е возможна за реализација и на краток рок е креирањето на интра-менаџерски тимови за управување од повеќе компании, односно креирање на неформални управни одбори кои наместо една би управувале повеќе компании од повеќе различни сегменти. Иницијално идејата за креирање на управувачки тим, кој ќе работи надвор од рамките на малата/средната компанија во култури како балканските е многу напредна, но кризата директно го потенцираше недостатокот од соодветно професионално управување во компаниите. Бидејќи малите и средните компании најчесто немаат финансиски средства да платат голем број на консултанти или пак борд на директори во целост, наједноставно решение (кое што може да биде и поефективно од интерен борд на директори доколку е соодветно организиран) е да се креира неформален менаџерски тим кој би имал обостран бенефит (секој член со неговата компанија) во професионалното управување на бизнисот.

Всушност менаџерскиот тим треба да биде составен од компании (претставници) кои ќе имаат обостран интерес. Секој бизнис кој е дел од таквиот тим, освен што ќе помогне во водењето на другите бизниси, треба го презентира и својот и да има бенефит и за сопствената компанија во поглед на подобрување и професионализација на сопственото управување.

За компаниите кои не ја прифаќаат алтернативата да креираат менаџерски тимови заедно со други компании, можат интерно да креираат тим од надворешни експерти во различни области кои повторно би ги користеле во вид на менаџерски тим за подигање на професионалноста и начинот на работење. Друга алтернатива е трета компанија да го состави менаџерскиот тим и ќе ги координира сите други во неговото користење, со изработка на генерални годишни планови и средби за сите останати компании како и следење на перформансите на секоја компанија поединечно со задавање на краткорочни и среднорочни цели за унапредување на работењето.

Генерално, без разлика дали компанијата би се одлучила за креирање на менаџерски тим со други компании, развила интерно, или трета компанија би го организирала целиот процес, во продолжение се зададени чекори за успешно развивање и имплементација на даденото решение:

Дефинирање на делокруг на активности и цели на тимот. Од голема важност е за која цел ќе биде тимот претставен во компанијата и во кој опсег ќе работи. Најсоодветно е да тимот биде вклучен во стратегиското планирање на компанијата, односно воспоставување како на долгорочните така и на краткорочните планови, за да може да го следни нивното имплементирање, реализација и корективни мерки доколку е потребно да се извршат.

Дефинирање на профилот на соработници кои би членувале. Вториот чекор е дефинирање на профилот кој би го имале членовите на менаџерскиот тим кои соодветно би одговориле на исполнувањето на основниот делокруг на активности и цели. Потребно е да се изберат професионалци во областите кои што пред се управуваат формално и професионално со бизнисот за да се овозможи преземање и имплементација на нивниот “know-how” во сите компании.

Дефинирање на обврски и правила за работа на тимот. Трета активност е утврдување на обврските кои би ги имал секој член на тимот и кои би биле правилата на работа. Всушност во овој чекор треба да се определи до кој степен е дозволено инволвирање на менаџерскиот тим во секојдневното работење на компаниите и кои ќе бидат нивните надлежности. Исто така е потребно да се дефинираат и правилата кои што би важеле за менаџерските тимови и што доколку некој од членовите не ги почитува.

Дефинирање на план на работење, кој што ќе опфаќа конкретни активности, со временски рокови за исполнување и резултати кои што се очекуваат од секоја поединечна активност. Исто така ќе опфаќа број на средби кои што би се организирале, теми на состаноци, акциски планови и слично.

Контролни механизми. Како и во секој систем потребно е дефинирање на контролни механизми за потврда дека менаџерскиот тим ги исполнува очекувањата за тоа што е создаден.

Претходното надополнето со дополнителни неформални средби на кои би се презентирале идни бизнис активности, стратегии планови како и организација на заеднички обуки помеѓу компаниите од надворешни и внатрешни професионалци може ја унапреди соработката и да резултира со формално здружување помеѓу компаниите кое што е следната обработена можност како начин на здружување

©Analitika.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

ПРЕПОРАЧАНИ

Обраќање до бизнис заедницата

©Analitika.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Преработувачка индустрија – колку пари се вложуваат во материјални средства?

Според податоците на „Таргет Груп“ јасно е дека најголем процент од големите фирми од преработувачката индустрија се во странска сопственост или се менаџирани од...

Колкави плати исплаќаат фирмите од преработувачката индустрија?

Компании кои имаа најголем број на вработени, котираат високо и според трошоците за вработените, но тоа не значи дека се вбројуваат и во групата...

Кои се водечките бугарски компании во Македонија ?

Најголем годишен раст на добивката прикажале компании од автомобилскиот сектор, финансиите и дејноста со трговија и услуги. Најголем приход пак прикажала компанија...

Колкав е бројот на компании во Скопје чија главна дејност е програмирање?

Во 2019 главниот град се основале 115 компании за програмиање,а згаснале 31 со што бројот на деловно активни компании чија главна...

УЈП поништила решенија „тешки“ 7 милиони евра затоа што паднале на Управен суд

Намерно, од незнаење но и поради грешки, македонските стопанственици сакале да „скријат“ речиси 43 милиони евра данок , покажуваат податоците на Управата...

Скопје рекордер по дивоградби – регистрирани 226, Липково има 68 од кои 63 се објекти за домување

Куќи, деловни објекти, доградби, надградби но и цели згради во земјава се дивоградби - се граделе без одобрение. Институциите калкулираат дека...

Германските фирми во земјава прават бизнис од половина милијарда евра

Во земјава има 322 компании со германски капитал. Нивниот бизнис лани вреди половина милијарда евра, направиле профит од 21,8 милиони евра а...

Кои државни и приватни фирми во Скопје вработуваат најмногу?

Јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост се најголеми работодавачи на територија на град Скопје. Ова го покажува анализата на...

Кои се македонските „газели“ – во земјава има 284 брзорастечки компании

Овие брзорастечки компании таканаречени “газели“ коишто ги зголемиле приходите од работењето по најмалку 20% последните три години, лани инкасирале вкупно 1,65...
error: Content is protected !!