fbpx
Почетна ТЕРМИНОЛОГИЈА Што се финансиски инструменти и какви видови постојат?

Што се финансиски инструменти и какви видови постојат?

Финансиските инструменти се побарувања кои финансискиот инвеститор – сопственикот на финансискиот инструмент – ги има кон институцијата која ги издала тие финансиски инструменти. Со други зборови кажано, сопствениците на финансиските инструменти добиваат право да побаруваат од издавачите на финансиски инструменти да ги извршат договорените исплати кои произлегуваат од самите инструменти.

Доходот добиен од финансиските инструменти може да биде во форма на камата, дивиденда и слично. Финансиските инструменти не се амортизираат, како што тоа е случај со реалните добра (автомобили, згради, опрема) и нивната физичка состојба нема влијание врз формирањето на нивната пазарна цена. За разлика од реалните добра, кои имаат физичка форма, финансиските инструменти се парче хартија, а денес, во ерата на дигитализација, тие претставуваат само компјутерски запис кој на сопствениците им овозможува остварување на одреден износ на доход во иднина.

Финансиските инструменти може да бидат поделени во три групи:

  • Пари
  • Сопственички инструменти (акции)
  • Должнички инструменти (обврзници и заеми)

За разлика од преостанатите видови финансиски инструменти, главна карактеристика на парите е дека тие може да бидат средство за размена, односно со нив може да се вршат трансакции, што не е случај со преостанатите видови финансиски инструменти.

Акциите се сопственички хартии од вредност кои им овозможуваат на имателите резидуално побарување спрема имотот на компанијата, по исплатата на сите обврски кои таа ги има. Компаниите вршат емисија (издавање) на хартии од вредност заради прибирање на парични средства. Со тоа поединците или компаниите кои ќе купат хартии од вредност имаат потврди за сопственост во компанијата и затоа нивните побарувања се резидуални, односно се вршат по исплатата на сите преостанати обврски.

Обврзниците и заемите како должнички финансиски инструменти им овозможуваат на имателите приоритетно побарување спрема имотот или доходот на нивните издавачи. Обврзниците претставуваат хартии од вредност кои имаат фиксен принос и со кои на имателот му се враќа позајмениот износ плус каматата во определен временски период. Заемите, пак, за разлика од обврзниците, се договори со кои должникот се обврзува на кредиторот да му го врати позајмениот износ на парични средства и да ја плати договорената камата за заемот.

©Analitika.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

ПРЕПОРАЧАНИ

Обраќање до бизнис заедницата

©Analitika.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Преработувачка индустрија – колку пари се вложуваат во материјални средства?

Според податоците на „Таргет Груп“ јасно е дека најголем процент од големите фирми од преработувачката индустрија се во странска сопственост или се менаџирани од...

Колкави плати исплаќаат фирмите од преработувачката индустрија?

Компании кои имаа најголем број на вработени, котираат високо и според трошоците за вработените, но тоа не значи дека се вбројуваат и во групата...

Кои се водечките бугарски компании во Македонија ?

Најголем годишен раст на добивката прикажале компании од автомобилскиот сектор, финансиите и дејноста со трговија и услуги. Најголем приход пак прикажала компанија...

Колкав е бројот на компании во Скопје чија главна дејност е програмирање?

Во 2019 главниот град се основале 115 компании за програмиање,а згаснале 31 со што бројот на деловно активни компании чија главна...

УЈП поништила решенија „тешки“ 7 милиони евра затоа што паднале на Управен суд

Намерно, од незнаење но и поради грешки, македонските стопанственици сакале да „скријат“ речиси 43 милиони евра данок , покажуваат податоците на Управата...

Скопје рекордер по дивоградби – регистрирани 226, Липково има 68 од кои 63 се објекти за домување

Куќи, деловни објекти, доградби, надградби но и цели згради во земјава се дивоградби - се граделе без одобрение. Институциите калкулираат дека...

Германските фирми во земјава прават бизнис од половина милијарда евра

Во земјава има 322 компании со германски капитал. Нивниот бизнис лани вреди половина милијарда евра, направиле профит од 21,8 милиони евра а...

Кои државни и приватни фирми во Скопје вработуваат најмногу?

Јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост се најголеми работодавачи на територија на град Скопје. Ова го покажува анализата на...

Кои се македонските „газели“ – во земјава има 284 брзорастечки компании

Овие брзорастечки компании таканаречени “газели“ коишто ги зголемиле приходите од работењето по најмалку 20% последните три години, лани инкасирале вкупно 1,65...
error: Content is protected !!